No. 5 (264), issue 11Pages 88 - 100

On Decomposition of Difference Schemes for Numerical Solution of Differential Algebraic Equations

V.F. Chistyakov, E.A. Tairov, E.V. Chistyakova, A.A. Levin
We consider quasi-linear systems of ordinary differential equations (ODE) with identically singular matrix multiplying the derivative of the desired vector-function and difference scheme for their numerical solution. We discuss conditions that make it possible to solve algebraic (finite-dimensional) equations at each step of numerical process and substitute the solutions obtained into the dynamics equations. Results of numerical solution of ODE systems modeling direct-flow boiler unit are given.
Full text
Keywords
differential-algebraic equations, index, difference schemes, mathematical models, direct-flow boiler.
References
1. Boyarintsev Yu.E., Chistyakov V.F. Algebro-differentsial'nye sistemy. Metody chislennogo resheniya i issledovaniya [Differential Algebraic Equations. Methods of Numerical Solution and Research]. Novosibirsk, Nauka, 1998.
2. Zubova S.P. Solution of the Control Problem for a Linear Descriptor System with Rectangular Coefficient Matrix. Mathematical Notes, 2010, vol. 88, no. 5 - 6, pp. 844 - 854.
3. Keller A.V. Chislennoe issledovanie zadach optimal'nogo upravleniya dlya modeley leont'evskogo tipa: dis...doktor fiz.-mat. nauk. Chelyabinsk, 2011.
4. Hairer E., Wanner G. Reshenie obyknovennykh differentsial'nykh uravneniy. Zhestkie i differentsial'no-algebraicheskie zadachi [Solution of Ordinary Differential Equations. Rigid and Differential-algebraic Problems]. Moscow, Mir, 1999.
5. Sviridyuk G.A. The Cauchy Problem for a Linear Singular Operator Sobolev-type Equations [Zadacha Koshi dlya lineynogo singulyarnogo operatornogo uravneniya tipa Soboleva]. Differential Equations, 1987, vol. 23, no. 126, pp. 2169 - 2171.
6. Ushakov E.I. Staticheskaya ustoychivost' elektricheskikh sistem [Static Stability of Electrical Systems]. Novosibirsk, Nauka, 1988.
7. Balyshev O.A., Tairov E.A. Analiz perekhodnykh i statsionarnykh protsessov v truboprovodnykh sistemakh (teoreticheskie i eksperimental'nye aspekty) [Analysis of Transient and Steady-state Processes in Pipeline Systems (Theoretical and Experimental Aspects)]. Novosibirsk, Nauka, 1998.
8. Boyarintsev Yu.E. Regulyarnye i singulyarnye sistemy lineynykh obyknovennykh differentsial'nykh uravneniy [Regular and Singular Linear Systems Ordinary Differential Equations]. Novosibirsk, Nauka, 1980.
9. Gantmakher F.R. Teoriya matrits [Matrix Theory]. Moscow, Nauka, 1967.
10. Chistyakova E.V., Chistyakov V.F. On the Solvability of Degenerate Systems of Quasilinear Integro-differential Equations of the Form [O razreshimosti vyrozhdennykh sistem kvazilineynykh integro-differentsial'nykh uravneniy obshchego vida]. Computational Technologies, 2001, vol. 16, no. 5, pp. 100 - 114.
11. Kalitkin N.N. Chislennye metody [Numerical Methods]. Moscow, Nauka, 1978.
12. Apartsin, A.S. Neklassicheskie uravneniya Vol'terra I roda: teoriya i chislennye metody [Non-classical Equations of Volterra Type I: Theory and Numerical Methods]. Novosibirsk, Nauka, 1999.
13. Merenkov A.P., Khasilev V.Ya. Teoriya gidravlicheskikh tsepey parogeneratorov [Theory of Hydraulic Circuits Steam]. Moscow, Nauka, 1985.
14. Bulatov M.V. The Transformation of Differential-algebraic Systems of Equations [O preobrazovanii algebro-differentsial'nykh sistem uravneniy]. Computational Mathematics and Mathematical Physics, 1994, vol.34, no. 3, pp. 360 - 372.