Bulletin of the South Ural State University

Series “Mathematical modelling, programming & computer software”

Vestnik Yuzhno-Ural’skogo gosudarstvennogo universiteta

Seriya “Matematicheskoe modelirovanie i programmirovanie”

ISSN 2071-0216 (Print) ISSN 2308-0256 (Online)

Archive

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008